Munkaerő-kölcsönzés


Mit jelent a munkaerő-kölcsönzés?

A munkavállaló a Tax-System Kft. állományában van. A kölcsönbevevő a megkötött munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szerződés alapján kölcsönzi ki határozott, vagy határozatlan időtartamra. Ezen időtartam alatt a kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő a munkáltatói jogokat közösen gyakorolják.

Munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódóan a megrendelőtől átvállaljuk:

  • az igényelt képesítésű és létszámú munkaerő rövid határidőn belül történő toborzását
  • a munkára jelentkezőkkel való előzetes interjúk lebonyolítását (megrendelőnkkel együtt vagy nélküle)
  • a próbaidőn belül (és próbaidőn túl) alkalmatlannak bizonyuló munkaerő cseréjét és pótlását, a megrendelő által rögzített állandó létszám fenntartását (helyettesítés megszervezését)

Alkalmi, illetve kampánymunkák lebonyolítását – a munkavégzés koncepciójának kidolgozásával együtt – is vállaljuk. Természetesen a megrendelő által igényelt létszámot is biztosítjuk a fenti keretek között.

És hogy ez miért éri meg a munkáltatónak?

A munkavállalót Mi keressük meg és vesszük állományba, így a toborzás és a kiválasztás költsége a kölcsönbevevőt nem terheli.
A kölcsönbevevőnél a meghatározott igények szerint kiválasztott munkaerő jelenik meg.

Nem növeli a kölcsönbevevő létszámát és bérköltségeit. Emellett az adminisztratív terhek is jelentősen lecsökkennek, amivel további megtakarítások érhetők el.

A kölcsönbevevő Áfás költségszámlát kap a kölcsönzött munkaerő után.

A munkaerő-kölcsönzés jogszabályi háttere

Fenti szolgáltatásainkat a munka jellegének megfelelően vállalkozási szerződési keretek között, illetve munkaerő-kölcsönzés formájában nyújtjuk.

Munkaerő-kölcsönzéshez szakmailag felkészült személyi állományt tudunk biztosítani, de az egyszerűbb, betanítást igénylő munkakörök ellátását is fel tudjuk vállalni.

További információk: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; 118/2001. (VI. 30.) kormányrendelet.